Wat is netto?

Naast de term bruto ben je vast wel eens de term netto tegengekomen. Dit kan zijn toen je jouw eerste loonstrookje had ontvangen of wanneer je een prijs hebt gewonnen. Netto is een gemeten hoeveelheid, dit kan zijn een gewicht of grootte, met daar al iets afgetrokken. Dit kan zijn omdat hetgeen dat eraf is getrokken niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij een oppervlakte de muren. Of wanneer het gaat om betaalde belasting en premies, denk hierbij aan je salaris. Een aantal voorbeelden van netto zijn:

  • Nettogewicht, exclusief verpakkingsmateriaal
  • Netto-oppervlakte, een oppervlakte zonder niet gebruikte ruimte (zoals muren en schuttingen)
  • Nettoloon, loon na aftrek van belasting en premies
  • Nettoprijs, het bedrag zonder btw en andere toeslagen

Netto is dus hetgeen dat je overhoudt met aftrek van iets dat niet (meer) nuttig is. Voordat er iets wordt afgetrokken van een netto bedrag of oppervlakte spreek je van bruto. Netto is dan ook hetgeen dat je helemaal onder aan de streep overhoudt.

Netto betekent ook wel na aftrek.