Wat is het UWV?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en doet in Nederland nog veel meer dan het uitbetalen van uitkeringen. Zo zorgt het UWV voor het deskundig en efficiënt uitvoeren van werkgeversverzekeringen, waaronder de WW, WIA, WAO, WAZ, Waco en Ziektewet. Het UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar is een los staande organisatie.

Kerntaken van het UWV

Het UWV heeft vier kerntaken waar zij zich mee bezighoudt, namelijk:

  1. Werk: Het stimuleren van mensen om aan het werk te gaan en/of te blijven. Hierbij werkt het UWV o.a. samen met de gemeentes en werkgevers in Nederland.
  2. Uitkeren: Het UWV zorgt voor het correct en tijdig uitbetalen van uitkeringen wanneer u (tijdelijk) niet werkt.
  3. Indicatiestelling: Het UWV beoordeelt o.a. vastgestelde criteria voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  4. Gegevensbeheer: Het UWV ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat alle mensen slechts één keer gegevens hoeven te delen met de overheid, m.b.t. werk en uitkering.

Deze website en het UWV

Deze website is geen onderdeel van het UWV en staat dan ook niet in contact met het UWV. Wat wij van brutoofnetto.nl proberen is zoveel mogelijk mensen te informeren over de betaaldata van het UWV en de werkwijzen hiervan. Mocht u vragen hebben over uw uitkering of de betaaldata dan kunnen wij u helaas niet verder helpen, we verwijzen u dan ook graag door naar het UWV zelf. Wij zullen u nooit vragen om uw persoonsgegevens en/of DigiD gegevens, geef deze dan ook nooit zomaar via het internet af!

Contact opnemen met het UWV kunt u doen via de contactgegevens die staan op de pagina over het contact opnemen met het UWV.

Contact met het UWV

Wil je contact opnemen met het UWV? Dat kan je doen op de volgende manieren.

Bel voor vragen, meer informatie of advies met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten), op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Of ga naar de Klantenservice pagina van het UWV.