Is mijn salaris bruto of netto?

Wie werkt krijgt niet alleen loon, maar moet over zijn loon belasting betalen. Dit gebeurt in principe automatisch en kan je terugvinden op je loonstrookje. Hoe hoog je salaris is hangt af van de salarisafspraken zoals ze in je collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staan vermeld. De meeste werknemers (ruim 85%) krijgen betaald volgens een CAO. In je CAO staat niet alleen hoe hoog je salaris moet zijn, maar je kunt er ook terugvinden welke afspraken de vakbonden en werkgevers hebben gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal dagen vakantie waar je recht op hebt en of je recht hebt op een eindejaarsuitkering. Ook staat er in een CAO hoe ervoor wordt gezorgd dat je veilig kunt werken en welke regelingen er zijn als je ziek bent.

In een CAO staan de volgende afgesproken arbeidsvoorwaarden:

  • Werktijden
  • Salaris (per schaal en trede)
  • Vakantiedagen
  • Pensioenregelingen
  • Regels m.b.t. overwerken
  • Regels voor ongevallen en ziekte
  • Ontslagregelingen
  • Veiligheid voor werknemer
  • Verlofregelingen (zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof)
  • Scholingsmogelijkheden

Een CAO geldt meestal voor 1 tot 2 jaar en hierna moeten opnieuw afspraken worden gemaakt tussen de werkgevers en vakbonden.

Het loonstrookje laat zien hoeveel je bruto en netto verdient

Wanneer je op je loonstrookje kijkt kan je er eenvoudig achterkomen hoeveel je zowel bruto als netto aan salaris krijgt. Simpel gezegd is alles boven de dik gedrukte streep bruto en helemaal onderaan zie je vaak het netto bedrag staan dat je aan salaris krijgt uitbetaald. Het salaris dat je uiteindelijk op je betaalrekening gestort krijgt is dus je nettosalaris.

Je brutosalaris is je loon waar nog een hoop belasting vanaf getrokken moet worden. Dit gebeurt automatisch en deze bedragen zijn terug te vinden op je loonstrookje. Zo betaal je loonbelasting over je salaris, maar krijg je ook weer arbeidskorting. Het is een rekensom met als uitkomst je nettoloon. Heb je vragen over je bruto- of netto salaris dan kan je hiermee terecht bij je werkgever. Sommige bedrijven hebben ook een loonadministratie die vragen over het salarisstrookje kunnen beantwoorden.